رد کردن لینک ها

مراحل پیش رسانه بروشور و پمفلت

اشتراک گذاری

مراحل پیش رسانه بروشور و پمفلت

قصد داریم در این مقاله به بحث پیرامون مراحل پیش رسانه بروشور و پمفلت بپردازیم. فرایند و مراحل پیش رسانه بروشور و پمفلت که به تصمیم گیری برای انتشار آنها به منظور آموزش موضوعی خاص منجر می شود، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مراحل پیش رسانه بروشور و پمفلت گلدن نت

ارزیابی و بررسی وضعیت موجود (سنجیدن نیازها)

ارزیابی و بررسی وضعیت موجود از جمله مراحل پیش رسانه بروشور و پمفلت به شمار می آید. در این مرحله بررسی کنید که آیا ارزیابی وضعیت حاضر صورت گرفته یا خیر.

ضمن اینکه مدارک و مستندات حاکی از بررسی و نیاز سنجی برای انتشار این رسانه موجود است؟ لازم به ذکر است که در صورت وجود مستندات، از سه حیث به آن توجه نمایید.

 • آیا گروه مخاطبین خاصی که به این مسئله و موضوع علاقه بسیار زیادی دارند مشخص شده اند؟
 • آیا با ارزیابی موضوع تعیین شده، به وسعت مشکل در رابطه با آن توجه شده است؟
 • آیا به اهمیت آن موضوع بر اساس نقشی که در زندگی مخاطبان آن دارد پرداخته شده است؟

تدوین اهداف رسانه

بهتر است قبل از نشر یک رسانه چاپی و آموزشی مانند بروشور و پمفلت و…، اهداف انتشار و استفاده از این رسانه مشخص شود.

بررسی نمایید که آیا مستندات تدوین اهداف آموزشی موجود می باشد؟ در صورت وجود مستندات و مدارک از چهار حیث به آن دقت کنید.

 • آیا اهداف مشخص شده به صورتی مطرح گشته اند که قابل اندازه گیری باشند؟
 • آیا در بخش اهداف جزیی، مدت زمان لازم جهت تغییر و مجموع هدف آن ذکر شده است؟
 • آیا به اهداف تعیین شده با بکارگیری راه حل مورد نظر می توان رسید؟
 • آیا اهداف بر اساس مشکلات مرتبط با آن موضوع خاص اولویت بندی شده اند؟

شناخت مخاطبان

از جمله مراحل پیش رسانه بروشور و پمفلت این است که مشخصات رفتاری، اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و نیازهای آموزشی مخاطبان مشخص شود.

بررسی نمایید که آیا مدارکی در رابطه با شناسایی مخاطبین موجود می باشد. در صورت وجود مدارک و مستندات از چهار حیث به آن توجه نمایید.

 • آیا خصوصیات روانشناختی- رفتاری مثل سطح دانش، دیدگاه، عادات و رفتار مخاطبان بررسی شده است؟
 • آیا خصوصیات فرهنگی مخاطبین مانند قومیت، زبان و مذهب ارزیابی شده است؟
 • آیا در ارزیابی به سن، جنسیت، سطح تحصیلات، شغل و سایر ویژگی های جمعیت شناختی مخاطبین توجه شده است؟
 • آیا نیازهای آموزشی مخاطبان مورد توجه واقع شده است؟

انتخاب رسانه

از مراحل پیش رسانه بروشور و پمفلت این است که بدانید آیا رسانه ای در رابطه با موضوع مورد نظر موجود می باشد یا خیر. در صورت موجود بودن آیا نشر یک رسانه جدید الزامی است؟

در صورت ضرورت به چاپ و انتشار رسانه جدید، می بایست نوع رسانه متناسب با هدف مورد نظر و مخاطبان آن تعیین شود.

شایان توجه است که بررسی نمایید آیا مدارک و مستنداتی درمورد تعیین رسانه موجود است. در صورت وجود مستندات و مدارک از 3 حیث به آن دقت کنید:

 • آیا رسانه موردنظر با اهداف آموزشی مشخص شده در تناسب است؟
 • آیا با توجه به خصوصیات مخاطبان مثل سطح دانش و تحصیلات، جنسیت، زبان و سن، رسانه مناسبی انتخاب شده است؟
 • تا چه اندازه ضرورت داشته رسانه جدید انتشار یابد؟

 

 

گروه رسانه های آنلاین گلدن نت

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه