رد کردن لینک ها

ویژگی های متن بروشور

اشتراک گذاری

ویژگی های متن بروشور

در این مقاله به بحث پیرامون ویژگی های متن بروشور و پمفلت پرداخته می شود. بروشور و پمفلت از رسانه های مکتوب و ایستا آموزش سلامت می باشند. گرچه در بسیاری از منابع مترادف یکدیگر شناخته شده اند، اما می توان تعاریف زیر را برای هر یک به کار برد:

ویژگی های متن بروشور گلدن نت

پمفلت

نشریه ای مستقل و غیر ادواری می باشد که در سایز کوچک و اغلب با جلدی از جنس کاغذ جهت چاپ متن، تولید می شود. برگه های آن به هم متصل بوده اما صحافی نشده است. این نشریه می بایست بدون در نظر گرفتن جلد حداکثر 48 و حداقل 5 صفحه داشته باشد.

بروشور

بروشور یک نوع پمفلت می باشد که معمولاً با هدف تبلیغ یک موضوع یا محصول تجاری عرضه می شود و مستقیماً یا از طریق پست به دست مخاطبین می رسد. بروشورها اغلب در قالب یک یا چندین برگه تا خورده یا ساده و با تصاویر متنوع و رنگی با کیفیت فوق العاده بالا به چاپ می رسند.

ویژگی های متن بروشور: در خصوص ویژگی های متن بروشور باید گفت محتوا و متن آن جذاب و خوانا باشد و بدین جهت ضروری است از فونت های با تنوع و اندازه مناسب به کار برده شود. اغلب در متون بروشور و پمفلت نباید از 3 نوع فونت بیشتر استفاده شود.

همچنین لازم است برای تاکید نکته های مهم از فونت های خمیده (ایتالیک) و درشت استفاده شود. ضمن اینکه مسائلی چون کادر بندی و آرایش مناسب متن و تناسب میان فضای خالی، فضای نوشتاری و فضای اجزای گرافیکی در اثرگذاری و کیفیت بروشور و یا پمفلت اهمیت بسیاری دارد.

صفحه رویی معمولاً دارای عنوان بروشور یا پمفلت، آرم شرکت یا مؤسسه یا تصاویری مربوط به تهیه کننده آن می باشد. توصیه می شود در صفحه اول بروشور کمتر از متن و نوشته استفاده شود. از دیگر ویژگی های متن بروشور باید گفت اغلب در صفحه پشتی اطلاعات تماس برای مخاطبین وجود دارد.

صفحه اول داخل، مهم ترین برگه بروشور یا پمفلت می باشد که در آن می بایست هدف اصلی تهیه بروشور و دلیل انتخاب مخاطبان بیان شود. بهتر است منابع مطالب ذکر شده در قسمتی از بروشور یا پمفلت قید شود و نیز اطلاعات تماس به منظور دسترسی مخاطبین به سازمان یا واحد مربوطه جهت پیگیری یا کسب اطلاعات بیشتر ذکر گردد.

لذا در رابطه با ویژگی های متن بروشور یا پمفلت می توان 7  نکته را ارزیابی نمود:

  • آیا در متن بروشور یا پمفلت منابع مورد استفاده قید شده است؟
  • آیا تعداد فونت های به کار برده شده در متن مناسب (حداکثر 3 فونت) است؟
  • آیا فونت های درشت و مایل با توجه به اهمیت مطالب به کار برده شده؟
  • آرایش متن و کادر بندی چگونه صورت گرفته است؟
  • تا چه اندازه هماهنگی بین متن، اجزای گرافیکی و فضاهای خالی رعایت شده؟
  • فونت های مورد استفاده در متن بروشور یا پمفلت خوانا هستند یا خر؟
  • آیا در متن بروشور یا پمفلت برای مخاطبین اطلاعات تماس (تلفن، نشانی، فاکس، پست الکترونیک و …) جهت کسب اطلاعات بیشتر بیان شده یا خیر.

 

 

گروه رسانه های آنلاین گلدن نت

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه